ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีเข้าเยี่ยมคารวะ นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีเข้าเยี่ยมคารวะ นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นำคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และนางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร