ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
            เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ นายจำนง  ไกลพาล  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และให้การต้อนรับ  นางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑