ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องพักอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑ อาคารศาลจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นำคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล และข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ นายณรงค์  สุธรรมโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑