ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับผู้พิพากษาอาวุโสและผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับผู้พิพากษาอาวุโสและผู้อำนวยการ   สำนักงานประจำศาลย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา            ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายจำนงค์  ไกลพาล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และให้การต้อนรับ นางจงจิตต์  ประมวลทรงพันธุ์  ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี