ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีสัญจรเผยแพร่คุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีสัญจรเผยแพร่คุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้  นายประชา  รอดงาม นิติกรชำนาญการ นำคณะข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ออกไปเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและบทบาทภารกิจของศาลแก่ประชาชนในโครงการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สัญจรเผยแพร่คุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน  ณ วัดหนองไทร  ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี