ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีของบุคลากรศาลขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของศาลตระหนักถึงคุณค่าของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การพัฒนาตนเอง การเสียสละ การร่วมกันทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ประเภท ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม และกีฬามหาสนุก กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๑