ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายใน และบริเวณรอบอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว