ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๑๘ ครบรอบ ๖๒ ปี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๑๘ ครบรอบ ๖๒ ปี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา  นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นำคณะข้าราชการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๑๘ ครบรอบ ๖๒ ปี  ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๘ ค่ายอดิศร  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี