ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
เมื่อวันพุทธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” โดยเป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อความรู้กฎหมายและการเสริมสร้างพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนกับ   ศาลเยาวชนและครอบครัว และนายเอกรินทร์  หนุนภัคดี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  บรรยายในหัวข้อความรู้กฎหมายคดีครอบครัวที่ประชาชนควรรู้  ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสุพัตราสอร์ทแอนด์สปา อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี