ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ เบอร์โทร 0 3622 0616, 0 3622 3357, 0 3622 0695, 0 3622 1099, กลุ่มงานคดี 0 3622 1096 เบอร์fax 0 3622 2547

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “เยาวชนสระบุรี ก้อนดินความดีงามของสังคม”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “เยาวชนสระบุรี  ก้อนดินความดีงามของสังคม”
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๕  สิงหาคม  2560 นางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “เยาวชนสระบุรี  ก้อนดินความดีงามของสังคม” ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา  อำเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  โดย มีคณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนหนองแซงวิทยา จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ ด้านกฎหมายและทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายและทักษะในการดำรงชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน  ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกัน มิให้เด็กและเยาวชนไปกระทำความผิดและให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้โดยปกติสุข