ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  นางอุษา  จิวะชาติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี จำนวน ๗๐ คน ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา