ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นำบุคลากรของศาลเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นำบุคลากรของศาลเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอุษา  จิวะชาติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  นำบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี