ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เรื่องเทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้เรื่องเทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท”
    เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัด โครงการ “เผยแพร่ความรู้เรื่องเทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” โดยมี นายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและเทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ   ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมประจำศาล ข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และประชาชนผู้เป็นอาสาสมัครไกล่เกลี่ย รวมจำนวน ๗๐ คน ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี