ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีประจำปี ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปี๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยและเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่นักเรียน ครู และประชาชน ทั้งเพื่อการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของศาลยุติธรรมในจังหวัดสระบุรี ไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภาค ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๑ เนื่องในวันรพีประจำปี ๒๕๖๐ ต่อไปโดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสระบุรี ๑๕ โรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  ผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนหนองแซงวิทยา