ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี
ด้วยในวันที่ 21 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกการสถาปนาศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม ครบรอบ 135 ปี โดยนางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการวันศาลยุติธรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ 19 เมษายน 2560 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 20,000 ตัว ในวันที่ 21 เมษายน 2560