ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมใจ รวมพลังทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมใจ รวมพลังทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายสมชาย ทองสีมัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมใจ รวมพลังทำความดี แจกอาหารและเครื่องดื่ม แก่ผู้มาร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร