ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ เบอร์โทร 0 3622 0616, 0 3622 3357, 0 3622 0695, 0 3622 1099, กลุ่มงานคดี 0 3622 1096 เบอร์fax 0 3622 2547


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

119

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑ จังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดสระบุรี นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้การบังคับอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น  โดยเป็นโครงการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมมือกับ บริษัท ใส่ใจ อะกริคัลเจอร์ จำกัด จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนฝึกทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนผู้ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจฯ ให้มีความรู้และทักษะในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ และสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ในภายหน้าเมื่อเด็กและเยาวชนได้รับการปล่อยตัวไปจากศูนย์ฝึก
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)