ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายณภัทร  สุวรรณรัตน์  นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนำคณะข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  ออกไปเผยแพร่ความรู้กฎหมายและบทบาทภารกิจของศาลแก่ประชาชนในโครงการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีสัญจรเผยแพร่คุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)