ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

32

        เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา  นางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “เยาวชนสระบุรี  ก้อนดินความดีงามของสังคม”  ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  โดย มีคณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ ด้านกฎหมายและทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายและทักษะในการดำรงชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน  ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกัน มิให้เด็กและเยาวชนไปกระทำความผิดและให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้โดยปกติสุข
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
ตจ8/61
ผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.00 น.
อ19/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ31/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ51/60
นัดพิจารณา
เวลา 10