ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่เยาวชน โดยเป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องปัญหาของเด็กและเยาวชนที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียนและแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหา และ นายณธษา  ฐิติธัญโชติ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  บรรยายความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวเบื้องต้น และมี นายมงคล  มีสมภพ  นางจิราพร  จตุรพรประสิทธิ์  นายจังหวัด  พรสวัสดิ์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี บรรยายเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเยาวชนในโรงเรียนและกรณีศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จำนวน ๑๐๐ คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
ตจ37/61
ผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.00 น.
อ149/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ56/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ80/58
นัดพร้อมเพื่อฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.