ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

17

นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ โดยจัดให้มีวิทยากรมาฝึกสอนวิธีการเต้นแอโรบิคให้กับผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ทุกวันพฤหัสบดีของเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันป้องกันการเจ็บป่วยมีความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงาน มีค่านิยมในการออกกำลังกาย สุขภาพจิตและร่างกายแข็งแรงเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยพิธีเปิดโครงการจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑   ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
อ่านข่าว