ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

        เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๐๐ นาฬิกา นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นางวีรนุฏฐ์  จียะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีนำคณะข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี”  ณ สำนักงานทางหลวงชนบท ที่ ๒ (สระบุรี) ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ18/61
ฟังผลหมายจับ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.3
อ21/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.3