หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
เกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒  นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง การใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพให้กับบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ในเรื่องการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญามาใช้ในศาลเยาวชนและครอบครัว และเพื่อประโยชน์แห่งการนำไปแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยโครงการอบรมจัดขึ้น   ณ บ้าน ณ เขาใหญ่ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
อ่านข่าว