ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับ เบอร์โทร 0 3622 1099 เบอร์fax 0 3622 0597ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

13

            เมื่อวันพุทธ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องวิวัฒนาการ เจตนารมณ์ และบทบาทหน้าที่ภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัว และนายเอกรินทร์  หนุนภักดี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ นายณภัทร  สุวรรณรัตน์ นิติกรชำนาญการ  บรรยายในหัวข้อความรู้กฎหมายคดีครอบครัวที่ประชาชนควรรู้ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำสภาเด็กและเยาวชน และประชาชนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
มต6/61
ผัดฟ้องครั้งที่ 1
เวลา 9.00 น.