ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ เบอร์โทร 0 3622 0616, 0 3622 3357, 0 3622 0695, 0 3622 1099, กลุ่มงานคดี 0 3622 1096 เบอร์fax 0 3622 2547


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  นางอุษา  จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการเยาวชนไทยใจอาสาพัฒนาสังคม โดยนำเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่ศาลที่จะบรรพชาอุปสมบทพร้อมผู้ปกครอง ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่และขนหิน ถมดินปรับพื้นที่ ให้แก่วัดโคกมะตูม ณ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
มต31/60
ผัดฟ้องครั้งที่ 1
ห้องพิจารณาที่ -
อ138/60
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
ผ124/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ94/60
นัดทำสัญญาประนีประนอมฯ
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)