ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ เบอร์โทร 0 3622 0616, 0 3622 3357, 0 3622 0695, 0 3622 1099, กลุ่มงานคดี 0 3622 1096 เบอร์fax 0 3622 2547


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

18

นางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี โดยให้โอวาทและคำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา

อ่านข่าว

ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว
ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
  1. ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

Court ruling family mediation saraburi of juvenile and family court
  1. Court ruling family mediation Saraburi of Juvenile and Family Court

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ